Tato webová stránka používá cookies

Využíváme pouze nutné cookies které pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
Žádné jiné cookies typu reklamní, analytické ani personalizační nejsou na tomto webu využívány.

Produkt přidán do košíku
Instagram
Ochrana osobních údajů GDPR

Získávání a zpracovávání osobních údajů
Dovolujeme si Vás požádat, abyste se pečlivě seznámil/a s následujícím ustanovením. Účelem toho dokumentu je informovat Vás o důvodech, rozsahu, účelu a způsobu nakládání a poskytování Vašich osobních údajů, jakož i o Vašem právu na přístup k těmto údajům a jejich opravy nebo vymazání. Získávání a zpracovávání osobních údajů Chovatelské potřeby-pejsankov prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s klientem a zasílání obchodních sdělení společnosti. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí týkající se objednané služby, zboží (sdělení jména a adresy dodání). Společnost Chovatelské potřeby-pejsankov postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně klientem společnosti Chovatelské potřeby-pejsankov za účelem splnění objednávky a zasílání obchodních sděleních jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Klient poskytuje Společnosti Chovatelské potřeby-pejsankov dobrovolně a z vlastní vůle svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro zasílání obchodního sdělení společnosti Chovatelské potřeby-pejsankov a to až do doby písemného vyjádření klienta o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Chovatelské potřeby-pejsankov Komunardů 55, Praha 7,17000. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. V případě, že si klient nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, může se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

Právo na informace
Společnost Chovatelské potřeby-pejsankov má zákonnou povinností klienta jako subjekt osobních údajů ve smyslu § 11 – 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., informovat o tom, že poskytnutí osobních údajů společnosti Chovatelské potřeby-pejsankov je dobrovolné. Klient má právo být kdykoli na žádost informován o tom, jaké údaje společnost Chovatelské potřeby-pejsankov o klientovi zpracovává, pro jaké účely a dále o tom, jakým dalším subjektům jsou osobní údaje klienta předávány, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Klient má právo k přístupu ke svým osobním údajům, na jejich opravu, blokaci nebo likvidaci nesprávných nebo nepřesných údajů. Pokud má klient otázky týkající se zpracování svých osobních údajů, může je směřovat na Chovatelské potřeby-pejsankov

Použití a postoupení osobních údajů
Společnost Chovatelské potřeby-pejsankov používá klientovy osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Prohlášení prodávajícího: Chovatelské potřeby-pejsankov se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které klient zadává v objednávce produktů a služeb společnosti Chovatelské potřeby-pejsankov jsou nezbytné pro identifikaci klienta jako kupujícího. Společnost je používá k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb klienta a pro komunikaci s klientem. Detailní osobní data klienta i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Společnosti Chovatelské potřeby pejsankov jakožto správce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.